Kód a názov tovaru:
Neprihlásený - Registrácia / Prihlásenie / E-shop

Podmienky pre VRÁTENIE TOVARU

1. Kupujúci môže vrátiť do 30 dní od zakúpenia až po súhlase predávajúceho.

2. Kupujúci predloží doklad o kúpe (pokladničný doklad/faktúru, prípadne potvrdený dodací list ako aj záručný list, ak bol súčasťou kúpy) na príslušnej pobočke, kde tovar zakúpil. Kópia dokladu o kúpe slúži ako žiadosť na vrátenie tovaru, kde kupujúci vyznačí tovary, ktoré chce vrátiť.

3. Určený pracovník Empirie posúdi možnosť vrátenia tovaru.

4. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený, v originálnom obale, kompletný spolu s príslušenstvom. Pod pôvodným obalom sa rozumie najmä plastový obal, ktorý chráni tovar pred porušením, ale aj vonkajšia krabica, ak je v nej tovar balený. Pokiaľ je otvorená iba krabica, a je možné ju opätovne uzatvoriť, určený pracovník Empirie rozhodne, či je možné tovar prijať.

5. V prípade kladného odsúhlasenia žiadosti môže pracovník stanoviť manipulačný poplatok od 3-5% podľa charakteru tovaru ako aj storno poplatok na základe rozhodnutia výrobcu vo výške 10 –30% z ceny tovaru.

6. Kupujúci môže tovar priniesť do Empirie osobne alebo môže využiť dopravu našimi rozvoznými autami po dohode s predajcom.

7. Ak kupujúci zakúpil tovar v hotovosti, môže ho vymeniť za iný tovar alebo mu budú vrátené peniaze. Ak bola na tovar vystavená faktúra, bude kupujúcemu vystavený dobropis.